H5P Etkileşimli İçerik Türlerinin Yabancı Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi [Makale]

“H5P Etkileşimli İçerik Türlerinin Yabancı Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi” konulu araştırma Kerim SARIGÜL tarafından yapılmış ve Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından “EĞİTİM VE ARAŞTIRMADA YÖNELİMLER” adlı kitapta yayımlanmıştır. Kitabın PDF dosyasına erişmek için EĞİTİM VE ARAŞTIRMADA YÖNELİMLER bağlantısına tıkalyınız…

Yazar: Kerim SARIGÜL

Editörler: Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ ve Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

Makalenin sonuç bölümünde yer alan bilgiler:

 

 • Teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşmeyle birlikte eğitim alanında çok ciddi değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır.
 • Eğitim süreçlerinin çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilmesi, sınıf içi eğitimin çevrim içi araçlarla desteklenmesi, eş zamanlı ve art zamanlı öğrenme gibi çalışmalar eğitim araçlarına olan ihtiyacı artırmış, bununla birlikte binlerce eğitim aracının da geliştirilmesine sebep olmuştur.
 • Eğitim araçlarının gelişmesi eğitim ve öğretim sürecinin çevrim içi ortamlarda gerçekleştirilmesine katkı sağlarken, eğitimin dijitalleşmesi eğitim araçlarının daha da gelişmesini ve sayısının artmasını sağlamaktadır.
 • Yabancı dil öğretimi okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmenin yanında dilbilgisi ve kelime öğretimine yönelik de çalışma ve hazırlıklar gerektirmektedir.
 • Yabancı dil öğretiminde pasif öğrenme içeriklerinin (Video, metin, ses dosyaları), çeşitli etkileşimli araçlarla aktif öğrenme içeriklerine dönüştürülmesi öğrenmeye ve öğrenilenlerin hatırlanmasına katkı sağlamaktadır.
 • Açık kaynak olarak geliştirilen ve bünyesinde 46 farklı içerik/etkinlik türü barındıran H5P’nin; yabancı dil öğretiminde, özellikle de çevrim içi eş zamanlı ve art zamanlı öğretimde kullanılabilir özelliklere sahip olduğu görülmüştür.
 • H5P içeriklerinin gerek yalnız gerek çeşitli eklenti ve Öğretim Yönetim Sistemleriyle birlikte çalışabiliyor olması kullanım ve erişim kolaylığı sağlamaktadır.
 • H5P kapsamında geliştirilen 46 etkinlik/içerik türünün neredeyse tamamı ders sunumu veya görev temelli etkileşimli içerikler oluşturmada kullanılabilecek özelliklere sahiptir.
 • H5P içerik ve etkinlik türleri incelendiğinde 20’sinin sunum, 35’inin ise görev temelli etkinliklerde kullanılabileceği görülmüştür.
 • H5P içerik ve etkinlik türleri dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar açısından değerlendirildiğinde; 46 etkinlik türünden 27’si okuma ve kelime öğretiminde, 24’ü dinlemede, 15’i yazmada, 14’ü ve dil bilgisinde, 6 tanesi ise konuşma becerisine yönelik etkinliklerde kullanılabilecek özelliklere sahiptir.
 • H5P’de yer alan etkinlik türlerinden 11 tanesinin xAPI desteğinin bulunduğu görülmüştür.
 • xAPI desteği olan türlerin tamamının değerlendirmeye yönelik (süreç veya sonuç değerlendirmesi) etkinliklerde olması yabancı dil öğretimi sürecine ciddi katkılar sağlayacaktır.
 • Resim, ses, video, metin içerik türlerinin birçok etkinlik türünde kullanılabiliyor olması dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanacak çevrim içi materyaller için kolaylık sağlamaktadır.

KİTAP: EĞİTİM VE ARAŞTIRMADA YÖNELİMLER, Sayfa 44-55 (Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği)