Kategori: Kelimeleri Sürükle (Drag the Words)

Kelimeleri Sürükle, içerik tasarımcılarının eksik metin parçalarıyla metinsel ifadeler oluşturmasına olanak tanır. Son kullanıcı, eksiksiz bir ifade oluşturmak için eksik bir metin parçasını doğru yerine sürükler. Kullanıcının okuduğu bir metni hatırlayıp hatırlamadığını veya bir şeyi anlayıp anlamadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Kullanıcının bir metin üzerinde düşünmesine yardımcı olur. Bir sözcük görevi oluşturmak çok kolay. Düzenleyici sadece metni yazar ve sürüklenebilecek kelimeleri *sürüklenecekkelime* gibi yıldız işaretleri ile belirler.