Kategori: Kelimeleri İşaretle (Mark the Words)

Kelimeleri işaretle, içerik tasarımcılarının tanımlanmış bir dizi doğru sözcükle metinsel ifadeler oluşturmasına olanak tanır. Son kullanıcı, görev tanımına göre kelimeleri vurgular ve bir puan verilir. Editör için kelimelere vurgu yapmak için bir tıklama oluşturmak çok kolaydır. Editör metni yazar ve kullanıcının tıklaması gereken kelimeleri, doğru cevapları *kelime* gibi yıldız içine alır.