Kategori: Yapı Şeridi (Structure Strip)

Bir yapı şeridi geleneksel olarak bir kâğıdın yanına konur (hatta üzerine yapıştırılır). Bir metin yazmaları için öğrencilere kolaylık sağlar. Yapı Şeridi ile artık aynı yaklaşımı kâğıt olmadan H5P’de kullanabilirsiniz. Basitçe söylemek gerekirse, bir yapı şeridi, öğrencileri bir metni yapılandırma konusunda destekleyen ve her paragrafta neleri içermeleri gerektiğini düşünmeye yönlendiren bir araçtır. Yazma becerisinin geliştirilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.