Kategori: Çoktan Seçmeli (Multiple Choice)

Çoktan Seçmeli sorular etkili bir değerlendirme aracı olabilir. Öğrenciye anında performans geri bildirimi verilir. H5P Çoktan Seçmeli soruları, soru başına bir veya birden çok doğru seçeneğe sahip olabilir.