Kategori: Sürükle ve Bırak (Drag and Drop)

Sürükle ve bırak sorusu, öğrencinin iki veya daha fazla öğeyi ilişkilendirmesini ve görsel bir şekilde mantıksal bağlantılar kurmasını sağlar. Sürüklenebilir alternatifler olarak hem metin hem de resimler kullanarak soruları sürükleyip bırakın. H5P Sürükle ve bırak soruları, sorular ve yanıtlar arasında bire bir, bire çok, çoka bir ve çoktan çoğa ilişkileri destekler.