Kategori: Görüntü Yanyana Konumlandır (Image Juxtaposition)

Kullanıcıların iki görüntüyü etkileşimli olarak karşılaştırmalarına olanak tanıyan ücretsiz bir HTML5 tabanlı görüntü içerik türü. Özellikle öncesi/sonrası görüntüler için ideal bir etkinlik türüdür.