Kategori: Görüntü Eşleştir (Image Pairing)

Görüntü eşleştirme, öğrencilerin görüntü çiftlerini eşleştirmelerini gerektiren basit ve etkili bir etkinliktir. Bir çiftteki her iki görüntünün aynı olması gerekmediğinden, yazarlar iki farklı görüntü arasındaki bir ilişkinin anlaşılmasını da test edebilirler.