Kategori: Özet (Summary)

Özetler, öğrencinin bir metin, video veya sunumdaki önemli bilgileri, eldeki konu hakkında aktif bir şekilde özetleyerek hatırlamasına yardımcı olur. Öğrenci bir özeti tamamladığında, konuyla ilgili temel ifadelerin tam bir listesi gösterilir.