Kategori: Boşlukları Doldur (Fill in the Blanks)

Öğrenciler bir metindeki eksik kelimeleri doldurur. Öğrenciye, tüm eksik kelimeleri doldurduktan sonra veya ayarlara bağlı olarak her kelimeden sonra bir çözüm gösterilir. Yazarlar metin girer ve bir yıldız ile değiştirilecek kelimeleri işaretler. Anadili ve ikinci dil öğrenimine ek olarak, boşlukları doldur, öğrencinin gerçekleri yeniden üretme veya matematiksel çıkarımlar üretme yeteneğini test etmek için kullanılabilir.