Kategori: Deneme (Essay)

Bu içerik türünde yazar, bir konunun önemli yönlerini temsil eden bir dizi anahtar sözcük tanımlar. Bu anahtar kelimeler, öğrencilerin oluşturduğu bir metinle eşleştirilir ve anında geri bildirim sağlamak için kullanılabilir. – Metinde istenen bir anahtar kelime eksikse belirli konu ayrıntılarını gözden geçirmesi önerilebilir ya da metinde istenen bir anahtar kelime varsa öğrenciye olumlu geribildirimde bulunulabilir.