Kategori: Kişilik Testi (Personality Quiz)

Bu içerik türünde yazar, her alternatifin bir veya daha fazla kişiliğe karşı eşleştirildiği alternatifli bir dizi soru tanımlar. Testin sonunda, son kullanıcı hangi kişiliğin en iyi eşleştiğini görecek. Bu testi görsel olarak çekici hale getirmenin birkaç yolu vardır, örneğin görüntüleri kullanarak soruları, alternatifleri ve kişilikleri temsil etmek.