Kategori: Etkin Noktayı Bul (Find the Hotspot)

Bu içerik türü, son kullanıcıların bir görüntü üzerinde bir yere basmasına ve görev açıklamasına göre bunun doğru veya yanlış olup olmadığı konusunda geri bildirim almasına olanak tanır. Yazar bir görüntü yükler ve görüntünün ayrıntılarına veya bölümlerine karşılık gelen çeşitli etkin noktalar tanımlar. Etkin noktalar doğru veya yanlış olarak tanımlanabilir ve yazar her iki durumda da uygun geri bildirim metni sağlar. Yazar ayrıca, son kullanıcı ne doğru ne de yanlış etkin nokta olarak tanımlanmayan bir yere basarsa bir geri bildirim tanımlayabilir.